حداقل تعداد کاراکترهای دامنه 3 حرف و حداکثر 63 حرف می باشد.
کاراکترهای مجاز: حروف انگلیسی، اعداد و نشانه (-)
در صورت تمایل به ثبت نام دامنه هایی با مفهوم مذهبی، مجوز کتبی از وزارت ارشاد جهت ارایه به پژوهشگاه دانش های بنیادی مورد نیاز است.
ثبت دامنه هایی که تداعی کننده فعالیت های غیرقانونی، غیراخلاقی و اعمال مغایر با قوانین جاری کشور است به کلی ممنوع می باشد.
ثبت دامنه هایی که با نام پسوند های عمومی و همچنین نام های مرتبط با اینترنت ممنوع می باشد. جهت مشاهده فهرست آنها به اینجا بروید.
ثبت دامنه با نام های مرتبط با ایران، اسامی استانها، شهرستان ها و شهرها و کد آنها ممنوع می باشد. جهت مشاهده فهرست آنها به اینجا بروید.
ثبت دامنه با اسامی ملی مانند نام مشاهیر، اماکن عمومی و وقایع ملی تنها با مجوز وزارت ارشاد جهت ارایه به پژوهشگاه دانش های بنیادی، مجاز می باشد. 

ارایه و داشتن یک شناسه کاربری در سایت nic.ir که تحت عنوان NIC-Handle از آن ذکر می شود لازم و ضروری است.


قوانین ثبت دامنه co.ir.
کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص شرکتهای تجاری ثبت شده بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی شرکت الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه net.ir.
کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص شرکتهای ارائه دهنده خدمات شبکه و ISP ها بوده و ارائه کپی مجوز ISP الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه org.ir.
کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص شرکتهای غیر انتفاعی، انجمن های علمی، موسسات بین المللی ثبت شده و ... بوده و ارائه کپی روزنامه رسمی موسسه الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه ac.ir.
کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص موسسات آموزش عالی دارای مجوز از وزارت علوم، وزارت بهداشت، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و ارائه کپی مجوز مذکور الزامی می باشد.

قوانین ثبت دامنه sch.ir.

کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص مدارس، موسسات آموزشی دارای مجوز از وزارت آموزش و پرورش بوده و ارائه کپی مجوز مذکور و درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

 

قوانین ثبت دامنه gov.ir.

کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص بخش های اجرایی موسسات و وزارتخانه های جمهوری اسلامی بوده و ارائه درخواست کتبی در سربرگ موسسه الزامی می باشد.

 

قوانین ثبت دامنه id.ir.

کلیه قوانین مندرج در بخش دامنه ir. صادق می باشد این دامنه مخصوص اشخاص حقیقی تابع کشور ایران بوده و ارائه تصویر شناسنامه متقاضی الزامی می باشد.


آقا / خانم : کپی کردن بدون ذکر منبع به دور از شخصیت شماست ؟