رقص

رقص از قدیم الایام جزو سنت های ما ایرانی ها بوده

رقص به عنوان یک هنر ارزشمند در ایران باستان مورد ستایش بوده و مردم در جشن های مختلف ، زن و مرد باهم می رقصیدن

اما متاسفانه این روزها رقصیدن شده جزو رفتارهای شیطانی که هرکس برقصه، آتیش جهنم برش واجب میشه

نظر شما چیه؟

 امروز خواهرم به من گفت : میدونی چی دیدم
گفتم : نه
گفت:فیلم دخترانی که در خوابگاه رقصیده بودن و فیلمبرداری کرده بودن
تا اینجای قضیه برام عادی بود و به حساب پر حرفی های خواهرم گذاشتم
در حالیکه اب دهنشو قورت میداد ادای رقصیدن اونا رو در اورد و گفت
نمیدونی چقدر جوات می رقصیدن هر کدومشون هم سبیل داشتن کیلو کیلو
محو اداهاش شده بودم اون لحظه با تمامه وجود شونه هاشو تکون میداد
و میگفت اینجوری میرقصیدن
ولی حرف اخرش خیلی ناراحتم کرد
گفت : یه نفر فیلم اونارو پخش کرده


خیلی از اونا هم خودکشی کردن
گفتم مگه پسرهم باهاشون بود
گفت : نه بابا تو خوابگاه دانشجویی بودن
چون نمی تونستن فیلمو تبدیل کنن
دادن به کسی که فیلمو تبدیل کنه
اونم نامردی نکرده و فیلمو پخش کرده
گفتم فقط به خاطر یه رقص؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/
بازم شما بگید من طرفدار دخترها هستم
اخه چه گناهی داشتن
چند تا دختر شهرستانی که هیچ تفریحی نداشتن فقط به خاطر
یک اتفاق کوچک!!!!!!!!!!!!!!!!
چی بگم دیگه همه رو گفتم